Home
Management

SHREE SANTKRUPA SHIKSHAN SANSTHA
Ghogaon, Taluka - Karad, District – Satara.
List of Trustees

Mr. Shashikant Krishnaji Patil President
Dr. Usha Ashok Johari Vice-President
Mr. Prasun Ashok Johari Secretary
Mr. Nikhil Shashikant Patil Treasurer
Dr. Ashok Navratanmal Johari Trustee
Mr. Sagar Suresh Patil Trustee
Mrs. Sheetal Shashikant Patil Trustee
Mrs. Kamal Jugraj Solanki Trustee